มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

ข่าววันที่: 14 ก.พ. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
 
 

มอบสิทธิพิเศษ
          บัณฑิตวิทยาลัย    รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา   2556
            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)รุ่นที่2
ใบจองศึกษาต่อปริญญาโท       จ่ายจอง 1,000 บาท    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  มีนาคม 2556

DOWNLOAD ใบจอง


 กรณีแบบที่ 1    ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 110,000 บาท  ไม่รับสิทธิ์เครื่อง I Pad   (สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้)


จ่ายตลอดหลักสูตร แบบผ่อนเป็นงวด  (ไม่แจก I Pad )
ชำระ
จอง  1,000  บาท
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  มีนาคม 2556
ชำระ
ค่าสมัคร  5,000 บาท
ภายใน วันที่  31  มีนาคม 2556
แบ่งชำระได้ 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
จ่าย 30,000
 บาท
ภายใน31 พ.ค.56
 งวดที่ 2
จ่าย  30,000 บาท
ภายใน  30 ก.ย.56
งวดที่ 3
จ่าย  30,000 บาท
ภายใน 28 ธ.ค.56
งวดที่ 4
จ่าย  15,000 บาท
ภายใน 28 ก.พ.57
 

 กรณีแบบที่ 2   ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท  รับสิทธิ์เครื่อง I Pad  ( ต้องจ่ายครบตรงตามตารางนี้เท่านั้น)     

รับสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามสิทธิ์เท่านั้น
ชำระ
จอง  1,000    บาท
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
31 มีนาคม
2556
จ่าย
สมัคร  5,000 บาท
งวดที่ 1
จ่าย 35,000 บาท
งวดที่ 2
จ่าย 35,000 บาท
งวดที่ 3
จ่าย 35,000 บาท
งวดที่ 4
จ่าย 20,000 บาท
รับเครื่อง
 I Pad  จำนวน 1 เครื่อง
ภายในวันที่
31 มี.ค. 56
ภายใน
30 เม.ย.56
ภายใน
1 มิ.ย.56
ภายใน
28 ธ.ค.56
ภายใน
30 เม.ย.57
ในวันที่
30 มิ.ย.  56
 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-4326101-5  ต่อ 147
โทร. 086-0526256 :รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
โทร. 081-2072828 : นฤมล เองมหัสสกุล
E-mail : educationmaster@rpu.ac.th
 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.