มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการลงทะเบียนและ ขอรับใบแสดงผลการเรียน (Transcription)

ข่าววันที่: 03 พ.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
กำหนดการลงทะเบียนและ ขอรับใบแสดงผลการเรียน (Transcription)
 
 

กำหนดการลงทะเบียน
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่วันที่ 8 – 26  พฤษภาคม 2556
งานทะเบียนและวัดผล 
3 พฤษภาคม 2556


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (Transcription)
ตั้งแต่วันที่ 16พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.