มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียน ร.ด. ต่อในชั้นปีที่สูงขึ้น

ข่าววันที่: 16 พ.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียน ร.ด. ต่อในชั้นปีที่สูงขึ้น
 
 
ประกาศเรื่อง ร.ด.
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียน ร.ด. ต่อในชั้นปีที่สูงขึ้น ทั้งนศ.เก่าและใหม่
ให้มากรอกใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ อ.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.