มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

นักศึกษาสหกิจศึกษา

ข่าววันที่: 17 พ.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
นักศึกษาสหกิจศึกษา
 
 

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่  1/2556
ขอให้เข้าปฐมนิเทศ และอบรมเตรียมความพร้อม 30 ชั่วโมง
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 1413 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
(หากไม่เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2556)

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.