มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ตารางฝึกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบริการนักศึกษา

ข่าววันที่: 07 มิ.ย 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ตารางฝึกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบริการนักศึกษา
 
 

ที่

เวลา

จำนวน

กลุ่ม

1

13.30-14.00

22

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

13.30-14.00

75

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13.30-14.00

99

สาขาวิชาการตลาด

2

14.00-14.30

15

สาขาวิชานิติศาสตร์

14.00-14.30

13

สาขาวิชาวิทยาศาตร์

14.00.14.30

64

สาขาวิชาการจัดการ

14.00-14.30

36

สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

14.00-14.30

65

สาขาวิชาโลจิสติกส์

3

14.30-15.00

71

สาขาวิชาบัญชี

14.30-15.00

39

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

14.30-15.00

23

คณะศิลปศาตร์

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.