มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประกาศสำนักวิชาการ

ข่าววันที่: 12 มิ.ย 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ประกาศสำนักวิชาการ
 
 

การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
  

รายชื่อเข้าสอบ ภาค ส-อา และ ภาคค่ำ.pdf

รายชื่อเข้าสอบ ภาคปกติ.pdf  

ประกาศผลเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนครั้งที่3-4

ประกาศผลเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอน สาขาการบัญชีครั้งที่3-4.pdf

ประกาศผลเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอน สาขาการจัดการ ครั้งที่ 4.pdf

ประกาศผลการเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่3-4.pdf

ประกาศผลการเทียบโอนและรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนสาขาโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3-4.pdf

ประกาศผลการเทียบโอนและรายชื่อสอบเทียบโอนครั้งที่3 สาขาวิชาการตลาด.pdf

ประกาศผลการเทียบโอนและรายชื่อสอบเทียบโอนครั้งที่4สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว.pdf
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.