มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประกาศวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ข่าววันที่: 10 ก.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประกาศวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
 

ประกาศวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556             :  หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556  - วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556  : หยุดพักผ่อนประจำปี
ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ อยู่เวรรับสมัครตามตารางซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.