มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

บทบาทเยาวชนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่: 28 ส.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
บทบาทเยาวชนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 


สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในหัวข้อ “บทบาทเยาวชนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 25556 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.