มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand)

ข่าววันที่: 02 ต.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand)
 
 


สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ราคาสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ราคาสอบที่สนามสอบวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยออกค่าสอบให้ ผู้สอบออกเอง หมายเหตุ
1,500 บาท 700 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
350 บาท 350 บาท เฉพาะนักศึกษา 20 คนแรก ที่ลงชื่อสอบพร้อมจ่ายเงิน 350 บาทในส่วนของผู้สอบออกเองแล้วเท่านั้น
1,500 บาท 700 บาท
 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท 700 บาท สำหรับนักศึกษาลำดับที่ 21 เป็นต้นไป ต้องจ่าย 700 บาท
 
สำหรับบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ราคาสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ราคาสอบที่สนามสอบวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยออกค่าสอบให้ ผู้สอบออกเอง หมายเหตุ
1,500 บาท 1,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500 บาท 500 บาท เฉพาะบุคลากร 4 คนแรก ที่ลงชื่อสอบพร้อมจ่ายเงิน 500 บาทในส่วนของผู้สอบออกเองแล้วเท่านั้น 
1,500 บาท 1,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท 1,000 บาท
 
สำหรับบุคลากรลำดับที่ 5 เป็นต้นไป ต้องจ่าย 1,000 บาท
 
 สำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป
ราคาสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ราคาสอบที่สนามสอบวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยออกค่าสอบให้ ผู้สอบออกเอง หมายเหตุ
1,500 บาท 1,500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท 1,500 บาท อัตราการสอบเป็นไปตามที่ศูนย์สอบ TOEIC กำหนด
 

โหลดใบสมัคร 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.