มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข่าววันที่: 12 ต.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 
 
ประกาศเรื่อง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ในปี 2557
สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2556 – 15 ก.พ. 2557
โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.คำร้องขอผ่อนผันฯ(รับได้ที่ฝ่ายกิจการฯ)
2.สด.9
3.สด.35 (หมายเรียกเกณฑ์)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาบัตรนักศึกษา
7.ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.กรัณย์พัฒน์ โทร: 084-2074949
หมายเหตุ:ผู้ที่เคยยื่นคำร้องขอผ่อนผันในปีที่แล้ว ให้ไปรายงานตัวในวันที่กำหนดใน สด.35
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.