มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าววันที่: 06 ธ.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 
 

กำหนดการรับปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่น 6) ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับย่อ)

วิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ.อาคารใหม่ สวนอัมพร)
 

 

 1. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 3-18 มกราคม 2557 (เวลา 09.00-19.00 น)

  ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ที่งานทะเบียน วิทยาลัยราชพฤกษ์ หรือ งานธุรการศูนย์ วรพ.
              1) ยืนยันการขึ้นทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
              2) พิมพ์เอกสารการขึ้นทะเบียน  จากเว็บไซต์ 
              3) ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนและเซ็นชื่อรายงานตัว ในวันที่ 18 มกราคม 2557(วันซ้อมย่อย)
  วรพ. นนทบุรี วันที่ 18 มกราคม 2557 ( เวลา 09.00 น.) ยืนยันขึ้นทะเบียน และ ประชุม ฝึกซ้อมย่อย  ซ้อมพิธีการ
              กลุ่มที่ 1 บัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ฯ -การตลาด-การจัดการ-การโรงแรม-โลจิสติกส์)
              กลุ่มที่ 2 คณะบัญชี  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ฯ
              (นักศึกษา  ควรมารายงานตัว  และส่งเอกสารขึ้นทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม 20-30 นาที)
  วรพ. ภูเก็ต วันที่ 11-12 ม.ค. 57 (เริ่ม 10.00 น/ศูนย์กำหนด) ยืนยันขึ้นทะเบียน  ประชุม  ฝึกซ้อมย่อย  ซ้อมพิธีการ
  วรพ. ระยอง วันที่ 16 ม.ค. 57 (เริ่ม 10.00 น/ ศูนย์กำหนด) ยืนยันขึ้นทะเบียน  ประชุม  ฝึกซ้อมย่อย  ซ้อมพิธีการ

  ว
   
 2. การติดต่อรับชุดครุย

  วิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี วันที่ 18-19 มกราคม 2557 อาคาร 4 ชั้น 1 โถงล่าง (ตามเวลากำหนด)
               กลุ่มที่ 1 MBA และ คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)
               กลุ่มที่ 2 MPA คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขฯ
  วรพ. ภูเก็ต วันที่ 10-11 ม.ค. 57 หรือตามกำหนดของศูนย์ ณ. ห้องธุรการศูนย์ วรพ.
  วรพ. ระยอง วันที่ 16 ม.ค. 57 หรือ ตามกำหนดของศูนย์ ณ. ห้องธุรการศูนย์ วรพ.

  ว
   
 3. การประชุมฝึกซ้อม (ย่อย) และยืนยันเข้ารับปริญญา (แต่งกายชุดนักศึกษาและรายงานตัว ก่อนเวลาเริ่มประชุม 20-30นาที )

  ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์  นนทบุรี (วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.)
               
  อาคาร 1 ห้อง 1503 (เริ่มประชุม 09.30 น.) ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การตลาด-การจัดการ-                                                การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการจัดการโลจิสติกส์)
               อาคาร 4 ห้อง 4801 (เริ่มประชุม 09.30 น.) คณะบัญชี  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขฯ
  - ที่ วรพ.ภูเก็ต (วันที่ 11 และ 12 ม.ค. 57) นักศึกษา วรพ.ภูเก็ตเวลา 10.00 น./13.00 น. หรือตามที่ศูนย์กำหนด
  - ที่ วรพ.ระยอง ( วันที่ 16 ม.ค. 57) นักศึกษา วรพ.ระยอง เวลา 10.00 น./13.00 น.หรือตามที่ศูนย์กำหนด

  ว
   
 4. การซ้อมเสมือนจริง ( ซ้อมใหญ่ )ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์  นนทบุรี  อาคาร 1 ห้อง 1503-1504

          วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ( วรพ.นนทบุรี และ วรพ.ระยอง )
                       - 
ภาคบ่าย รายงานตัว ถ่ายรูปรวมบัณฑิต แยกตามคณะและสาขาวิชา ( โถงล่าง อาคาร 4 )
                       - ภาคบ่าย  รายงานตัว  เดินแถว  ซ้อมพิธีเสมือนจริง  และ ( มอบรางวัล “เพชรราชพฤกษ์” )

           ว
       

      5.  พิธีการรับจริง ( วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร


                       - ภาคเช้า บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา (ทุกแห่ง) พร้อมกัน ณ.บริเวณพิธี
                       - ภาคบ่าย  รายงานตัว  ซ้อมจริงในพิธี  และพิธีรับจริง ( รายละเอียดในกำหนดการรับปริญญาบัตร )

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.