มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอเชิญร่วมงานราตรีราชพฤกษ์

ข่าววันที่: 18 ม.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ขอเชิญร่วมงานราตรีราชพฤกษ์
 
 
ขอเชิญร่วมงานราตรีราชพฤกษ์ ในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 2557 เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป (ราคาบัตร 2,000 บาท/โต๊ะ)

**รายละเอียเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 02-432-6101-5
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.