มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง"ธุรกิจสมัยใหม่กับวุฒิศักดิ์คลินิก"

ข่าววันที่: 25 ม.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
"ธุรกิจสมัยใหม่กับวุฒิศักดิ์คลินิก"
วิทยากรโดย คุณณกรณ์  กรณ์หิรัญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วุฒิศักดิ์คลินิก กรุ๊ป จำกัด
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 10:30 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์
จัดโดย สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.