มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ข่าวดี/ทัศนะศึกษารู้จักอาเซียน

ข่าววันที่: 06 มี.ค 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ข่าวดี/ทัศนะศึกษารู้จักอาเซียน
 
 

ข่าวดี/ทัศนะศึกษารู้จักอาเซียน
(อัตราท่านละ 20,900.- บาท)
สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าจองตั๋ว ราคา 5,000.- บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2557 
กำหนดการเดินทาง  วันที่ 7 -11 พฤษภาคม 2557   

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินเคแอล –กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย                                         
วันที่สอง    กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์ –บาตูเคฟ – ชอปปิ้ง  
วันที่สาม    กรุงกัวลาลัมเปอร์ –มะละกา - ซิตี้ทัวร์มะละกา      
วันที่สี่         สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ - มารีน่าเบย์  - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ    
วันที่ห้า      สิงคโปร์ - มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ - ไชน่าทาวน์ - ลิตเติ้ลอินเดีย-ช้อปปิ้ง -
                   สนามบินชางฮี -  
กรุงเทพฯ                 
                          

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่:นางสาวแสงระวี  รอดประเสริฐ  ที่ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 4610  
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. โทร 0-2432-6101-5 ต่อ 4610 Email : mimee_my@hotmail.co.th  หรือ
นางสาวนฤมล  เฮงมหัสสกุล ที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 7 ห้อง 4711 วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
โทร. 0-2432-6101-5 ต่อ 4711  Email : educationmaster@rpu.ac.th


http://med.rpu.ac.th/template2/news_inside.php?news_id=287

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.