มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

ข่าววันที่: 12 มี.ค 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
 
 

 

มอบสิทธิพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา   2557
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.Ed. )รุ่นที่3
ใบจองศึกษาต่อปริญญาโท   จ่ายจอง 1,000 บาท    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กรณีแบบที่ 1    ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  จากปกติ 135,000 บาท  ไม่รับสิทธิ์เครื่อง I Pad  (สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้)


จ่ายตลอดหลักสูตร แบบผ่อนเป็นงวด  (ไม่แจก I Pad )

ชำระ
จอง  1,000  บาท
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  31  พฤษภาคม 2557

ชำระ
ค่าสมัคร  5,000 บาท
ภายใน วันที่  31  พฤษภาคม 2557

แบ่งชำระได้ 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1
จ่าย  30,000  บาท
ภายใน  31 ก.ค.57

 งวดที่ 2
จ่าย  30,000  บาท
ภายใน  30 พ.ย.57

งวดที่ 3
จ่าย  30,000  บาท
ภายใน 28 ก.พ.58

งวดที่ 4
จ่าย  25,000  บาท
ภายใน 28 เม.ย.58

ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 125,000 บาท  จากปกติ 135,000 บาท  ไม่รับสิทธิ์เครื่อง I Pad  (สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้)


จ่ายตลอดหลักสูตร แบบผ่อนเป็นงวด  (ไม่แจก I Pad )

ชำระ
จอง  1,000  บาท
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557
เป็นต้นไป

ชำระ
ค่าสมัคร  5,000 บาท
ตั้งแต่มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

แบ่งชำระได้ 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1
จ่าย  35,000  บาท
ภายใน  30 ก.ค.57

 งวดที่ 2
จ่าย  35,000  บาท
ภายใน  1 ก.ย.57

งวดที่ 3
จ่าย  35,000  บาท
ภายใน 28 ม.ค.58

งวดที่ 4
จ่าย  15,000  บาท
ภายใน 28 มิ.ย.58

กรณีแบบที่ 2   ชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท  รับสิทธิ์เครื่อง I Pad  ( ต้องจ่ายครบตรงตามตารางนี้เท่านั้น)    

รับสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามสิทธิ์เท่านั้น

ชำระ
จอง  1,000    บาท
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน
2557 เป็นต้นไป

จ่าย
สมัคร  5,000 บาท

งวดที่ 1
จ่าย 35,000 บาท

งวดที่ 2
จ่าย 35,000 บาท

งวดที่ 3
จ่าย 35,000 บาท

งวดที่ 4
จ่าย 30,000 บาท

รับเครื่อง
I Pad  จำนวน 1 เครื่อง

ภายใน
มิ.ย.57

ภายใน
30 พ.ค.57

ภายใน
1 ก.ค.57

ภายใน
28 ม.ค.58

ภายใน
30 พ.ค.58

ในวันที่
30 พ.ค.  58

( หมดเขตจอง  2557 )
(สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือกรอกรายละเอียดการสมัครออนไลน์ผ่านทาง  www.rpu.ac.th
หลักสูตรปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) การบริหารการศึกษา)  หรือ website : Educationmaster@rpu.ac.th  
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9  หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 11130

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-4326101-5  ต่อ 147
โทร. 086-0526256 : รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
โทร. 081-2072828 นางสาวนฤมล เองมหัสสกุล
E-mail : educationmaster@rpu.ac.th


http://med.rpu.ac.th/uploads/userfiles/MEd2557.pdf

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.