มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลราชพฤกษ์คว้าอันดับ 3 ของประเทศไทย

ข่าววันที่: 11 เม.ย 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลราชพฤกษ์คว้าอันดับ 3 ของประเทศไทย
 
 

ขอแสดงความยินดีแก่
ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลราชพฤกษ์ที่สามารคคว้าอันดับ 3 ของประเทศไทย
ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งระเทศไทย ประจำปี 2557
ใน 
ระดับ ทั่วไป หญิง ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย 2557

 

 

สรุปผลการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งระเทศไทย ประจำปี 2557 ณ สถาบันการพลศึกษาอ่างทอง

ระดับม.ต้น ชาย
ที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส
ที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ที่ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับ ม.ต้น หญิง
ที่1. โรงเรียน.สตรีสมุทรปราการ
ที่2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่3 โรงเรียน.ลำปางกัลยาณี และ โรงเรียนศรีบรรพตวิทยาคม
ระดับ ม.ปลาย ชาย
ที่1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ที่2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ที่3 โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับ ม.ปลาย หญิง
ที่1 ร.ร.กีฬา จ.ขอนแก่น
ที่2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 
ระดับ ทั่วไป ชาย
ที่1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่2 กรุงเทพมหานคร
ที่3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และ สพล.กรุงเทพ
ระดับ ทั่วไป หญิง
ที่1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่2 โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น
ที่3 วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ กรุงเทพมหานคร

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.