มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

ข่าววันที่: 03 พ.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานและรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อมัลติมีเดีย โครงการประกวดสื่อแอนิเมชันและดิจิตัลเกม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557


 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693593924033077.1073741842.166110890114719&type=1

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.