มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ยินดีต้อนรับ

ข่าววันที่: 11 พ.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ยินดีต้อนรับ
 
 

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
วิทยาลัยราชพฤกษ์  ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2557


คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
 

รศ.ดร.สมสรรญก์วงษ์อยู่น้อย
กศ.ด./การวิจัยพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานผู้ประเมินภายนอกดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาตะวันตก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการประเมินภายนอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ทิพรส
รองคณบดีอาวุโส และกรรมการบริหาร
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการประเมินภายนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ พวงยานี
มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขานุการประเมินภายนอกนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์
 กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
เลขานุการประเมินภายนอก

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.