มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กิจกรรมหล่อเทียน

ข่าววันที่: 04 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กิจกรรมหล่อเทียน
 
 

กิจกรรมหล่อเทียน ได้เริ่มต้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557     

โดย อาจารย์เกียรติพงษ์ พันชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเริ่มพิธีหล่อเทียน

ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป


 

http://kijakran.rpu.ac.th/template2/news_inside.php?news_id=383

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.