มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าววันที่: 10 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 7)  ประจำปีการศึกษา 2557
 
 

วิทยาลัยราชพฤกษ์
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 7)  ประจำปีการศึกษา 2557
วันอาทิตย์ที่   20   กรฏาคม   2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

เวลา

 

เวลา

09.00 น.

09.30 น.

10.00 น.11.00  น.13.00 น. – 15.30  น.

นักศึกษารายงานตัว

พบท่านอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บรรยายในหัวข้อหัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เศรษฐกิจอาเซียน” โดย  ผศ ดร. ญาณกร  วรากุลรักษ์        

พบผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร
M.B.A., M.P.A. และ M. Ed.

วัดชุดครุยวิทยฐานะ


-----------------------------------------------
 

หมายเหตุ  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  กลุ่มการเรียนปกติ, ค่ำและเสาร์-อาทิตย์    
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา /2557  ช่วงที่ 1 จบเดือนสิงหาคม 2557
                                                             ช่วงที่ 2 จบเดือนธันวาคม 2557
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.