มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดโครงการอบรม ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑

ข่าววันที่: 17 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  จัดโครงการอบรม ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จัดโครงการอบรม ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑
ให้กับ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และบุคคลทั่วไป
ตั้งแต่ช่วงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เมื่อสิ้นสุดการอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๒-๔๓๒-๖๑๐๑-๕ ต่อ ๑๕๐๑
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม (ลิงค์กำหนดการอบรม กับ ใบสมัคร)

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.