มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การแข่งขันเปตองสมุทรสาครโอเพ่นครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน

ข่าววันที่: 19 ก.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
การแข่งขันเปตองสมุทรสาครโอเพ่นครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน
 
 
การแข่งขันเปตองสมุทรสาครโอเพ่นครั้งที่ 11
ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป (ทีม 2 คน หญิง)

นักกีฬา 1. นางสาวศันสนีย์  ชูจิตร  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ปี 3
             2. นางสาวณัฐธิดา  คำทรา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.