มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

มหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท์

ข่าววันที่: 22 ส.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
มหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท์
 
 
มหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท์
สถานีสวัสดิการสมานฉันท์ เทิดไท์ราชินี 2557
ในวันที่ 14 สค 57 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
          ในโอกาสนี้ ผศ.ชุมพล รอดแจ่ม รักษาการ ผอ.สำนักศิลปฯ เป็นตัวแทน ม. ขึ้นรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   พร้อมทั้งได้นำผลงานของสำนักศิลปวัฒนธรรม และผลงานของ นศ.สาขาคอมแอนนิเมชั่น ที่ชนะการประกวดสื่อวัฒนธรรม เข้าร่วมเผยแพร่ในงานดังกล่าว


 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.