มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีราชพฤกษ์

ข่าววันที่: 05 ก.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีราชพฤกษ์
 
 

          เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย ด้านการสอนดีเด่น ด้านกิจกรรม,ดนตรี,กีฬา และนิสิตที่ประกอบความดีในด้านการเรียน ด้านกิจกรรมมหาวิทยาลัย บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา กิจกรรมดนตรี กีฬา จึงเกิดเป็น คนดีศรีราชพฤกษ์ขึ้น 

คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.