มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ข่าววันที่: 18 ก.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 
 
          พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยและทำบุญถวายภัตตราหารเพล จัดขึ้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เวลา 09.00น. โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคล ๙ รูป ได้แก่

1.พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ
2.พระเดชพระคุณ พรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์
3.พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ
4.พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
5.พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ
6.ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพน
7.ท่านเจ้าคุณ พระราชพัฒนโสภณ วัดทุ่งเศรษฐี
8.ท่านเจ้าคุณ พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพน
9.ท่านเจ้าคุณ พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

facebook

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.