มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 19 ก.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
พิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย
 
 

พิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

                    ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์

                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี กับความสำเร็จของวิทยาลัยราชพฤษ์ ที่ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ในระยะเวลาเพียง 8 ปี ของการดำเนินงาน แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชพฤษ์ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน จึงส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยราชพฤษ์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
 

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
 รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.