มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

ข่าววันที่: 09 ต.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
 
 


กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
ณ วัดยางป่า  ตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

 
08.30 น. ตั้งขบวนแห่  ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และเดินแห่  ไปสู่วัดยางป่า  ( ออกประตูด้านหลัง               มหาวิทยาลัย  ใช้เวลา 30 นาที )

09.30 น. ถึงวัดยางป่าและแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ

10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ

11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

12.00 น.  ถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  และผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร  เป็นเสร็จพิธี
 


หมายเหตุ – กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
-  ติดต่อ อ.พิทักษ์ 081-8245485

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.