มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่น

ข่าววันที่: 16 ต.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่น
 
 


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย
โดยได้รับมอบใบประกาศเกียรต
ิคุณ จาก
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 


วันที่ข่าว : 15 ตุลาคม 2557

          มูลนิธิธรรมดี จัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ศรัทธาชาติ รู้คุณสถาบัน บันทึก ๒ แผ่นดิน” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก โดยได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
การปาฐกถาพิเศษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความศรัทธาชาติ คือต้องรักชาติ ต้องสามัคคี โดยเฉพาะคนในชาติต้องรักกัน อีกประเด็นสำคัญคือ ต้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์
         
          นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งผลงานได้ถูกส่งมาจากถาบันศึกษาในทุกสังกัดจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 41 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนจันทรังษีถาวร จ.ปราจีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง


ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 33
ผู้สื่อข่าว : อรวรรณ วงศาโรจน์
Rewriter : วีระเดช คชเสนีย์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.