มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

เรียนเชิญร่วมสวดมนต์และถวายผ้าป่าสามัคคี

ข่าววันที่: 25 ต.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
เรียนเชิญร่วมสวดมนต์และถวายผ้าป่าสามัคคี
 
 

         


          เนื่องในวโรกาสมหามงคล  การเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี  แห่งการพระราชสมภพ  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ในวันที่ 10 กันยายน 2555  และวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ  60  พรรษา  ครบ 5 รอบพระนักษัตร  ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  และมีความปิติยินดีชื่นชมร่วมกับพสกนิกรหมู่อื่นทั้งหลาย

          โดยวัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  และอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พระราชูปถัมภ์ทั้งสองพระองค์  คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามพร้อมด้วยหน่วยงานราชการ  คณะองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล  ถวายพระพรชัยมงคล  มากมายหลายสถาน  
           
           มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิต  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาผ้าป่าสามัคคี  น้อมถวายเป็นพระราชกุศล  และถวายพระพรชัยมงคล  โดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร  ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. 
  
            จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นพระราชกุศล  โดยกรุณาแจ้งรายชื่อและจำนวน  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิต  ที่จะเข้าร่วมมายังสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.