มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

อธิการบดีทอดผ้าป่าสามัคคี

ข่าววันที่: 05 พ.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
อธิการบดีทอดผ้าป่าสามัคคี
 
 

    

อธิการบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

 
เพื่อสร้างเสนาสนะ อาคารที่พักสงฆ์ วัดปทุมวนาราม
 
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 
และสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังษีวัฒนาราม วัดสาขาของวัดปทุมวนาราม ณ เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์
 
เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล
 
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
โดยจัดทอดผ้าป่าขึ้น ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.