มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ร่วมกันโหวตเพื่อให้กำลัง ผู้ผ่านเข้ารอบ Kasemrad Smart Girl 2014

ข่าววันที่: 07 พ.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ร่วมกันโหวตเพื่อให้กำลัง ผู้ผ่านเข้ารอบ Kasemrad Smart Girl 2014
 
 
ร่วมกันโหวตเพื่อให้กำลัง  ผู้ผ่านเข้ารอบ Kasemrad Smart Girl 2014 ให้กำลังใจเพียง
พิมพ์ KSG ตามด้วยหมายเลข ส่ง SMS มาที่ 4712012 (ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่่่าย)
โดยผู้ที่ได้ผลคะเเนนโหวตสูงจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
- ตำแหน่ง Miss Popular Vote 
- รางวัลเงินสด 10,000 บาท
- ของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกว่า 48,850 บาท
- สายสะพาย
KSG 84 นางสาวดาราวรรณ ฉิมมา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4
KSG 34 นางสาวอริสรา ศุภกิตติกุล คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4
KSG 81 นางสาวกัญณัฏฐ์ โอฬารกุลธรณ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

"ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 ต.ค.57 เวลา 17.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 เวลา 17.00 น."

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.