มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

อธิการบดีทำลงนามความร่วมมือ

ข่าววันที่: 14 พ.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
อธิการบดีทำลงนามความร่วมมือ
 
 
         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีและ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 
ณ ห้องประชุมสภา อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.