มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ ( MOU )

ข่าววันที่: 26 พ.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ ( MOU )
 
 
          พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยมีท่านอธิการบดี ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์  และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัทชั้นนำ ได้แก่

          -  บริษัท  เอ็ม อี  แอ๊คเคาน์ติ้ง  จำกัด
          -  บริษัท  สำนักข่าว ที - นิวส์  จำกัด
          -  บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  ( มหาชน )
          -  บริษัท  คิดส์  เอ็ดดูเทนเม้นท์  โฮลดิ้งส์  ( ประเทศไทย )
          -  บริษัท  เอสเอฟ  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ( มหาชน ) 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.