มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

ข่าววันที่: 30 พ.ย. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
 
 
          ด้วยฝ่ายพัฒนานิสิต  งานกิจกรรมนิสิตจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมถวายพรพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโถงชั้นล่าง  อาคาร  ดร.กมล  ชูทรัพย์  จึ่งใครข่อเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที นิสิตทุกคณะสาขา  ร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรอาหารแห้ง  และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ด้วยความจงรักภักดี


กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคง
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องโถงชั้นล่าง  อาคาร  ดร.กมล  ชูทรัพย์

     ๐๘.๐๐ น.  คณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมกัน ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร ดร.กมลฯ

     ๐๘.๑๙ น.  พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     ๐๘.๕๙ น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคล

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.