มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ระเบิดศึกลูกหนังอุดมศึกษา TRUE- U-CHAMPION CUP 2014

ข่าววันที่: 04 ธ.ค. 2557   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ระเบิดศึกลูกหนังอุดมศึกษา TRUE- U-CHAMPION CUP 2014
 
 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 9

 

สัปดาห์ที่

คู่ที่

วันที่

คู่แข่งขัน

เวลา

สนาม

1.

1

25 พ.ย.57

จุฬาฯ

-

ม.รังสิต

16.00

ม.กรุงเทพ (คู่เปิดสนาม)

 

2

25 พ.ย.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.เกษตรศาสตร์

18.00

ม.กรุงเทพ

 

3

26 พ.ย.57

ม.ราชพฤกษ์

-

ม.หอการค้าไทย

14.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

4

26 พ.ย.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.กรุงเทพธนบุรี

16.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

5

26 พ.ย.57

ม.มหิดล

-

ม.ธนบุรี

14.00

ม.กรุงเทพ

 

6

26 พ.ย.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

16.00

ม.กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

7

28 พ.ย.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.มหิดล

14.00

ม.กรุงเทพ

 

8

28 พ.ย.57

ม.เกษตรศาสตร์

-

ม.ราชพฤกษ์

16.00

ม.กรุงเทพ

 

9

28 พ.ย.57

ม.รังสิต

-

ม.กรุงเทพธนบุรี

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

10

28 พ.ย.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.นอร์ทกรุงเทพ

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

11

28 พ.ย.57

จุฬาฯ

-

ม.ธนบุรี

14.00

จุฬาฯ

 

12

28 พ.ย.57

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.หอการค้าไทย

16.00

จุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

13

1 ธ.ค.57

ม.รังสิต

-

ม.ราชพฤกษ์

14.00

ม.กรุงเทพ

 

14

1 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.กรุงเทพธนบุรี

16.00

ม.กรุงเทพ

 

15

1 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.ธนบุรี

14.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

16

1 ธ.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

16.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

17

1 ธ.ค.57

ม.เกษตรศาสตร์

-

จุฬาฯ

14.00

จุฬาฯ

 

18

1 ธ.ค.57

ม.หอการค้าไทย

-

ม.มหิดล

16.00

จุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

19

4 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.หอการค้าไทย

14.00

ม.กรุงเทพ

 

20

4 ธ.ค.57

ม.เกษตรศาสตร์

-

ม.ธนบุรี

16.00

ม.กรุงเทพ

 

21

4 ธ.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.รังสิต

14.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

22

4 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

16.00

ม.ธรรมศาสตร์

 

23

4 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.ราชพฤกษ์

14.00

จุฬาฯ

 

24

4 ธ.ค.57

จุฬาฯ

-

ม.มหิดล

16.00

จุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

คู่ที่

วันที่

คู่แข่งขัน

เวลา

สนาม

5.

25

9 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.หอการค้าไทย

14.00

     ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

26

9 ธ.ค.57

จุฬาฯ

-

ม.ราชพฤกษ์

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

27

9 ธ.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.ธนบุรี

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

28

9 ธ.ค.57

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.กรุงเทพ

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

29

9 ธ.ค.57

ม.มหิดล

-

ม.รังสิต

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

30

9 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.เกษตรศาสตร์

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

31

12 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.รังสิต

14.00

     ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

32

12 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.มหิดล

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

33

12 ธ.ค.57

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

จุฬาฯ

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

34

12 ธ.ค.57

ม.หอการค้าไทย

-

ม.เกษตรศาสตร์

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

35

12 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.ธนบุรี

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

36

12 ธ.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.ราชพฤกษ์

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

37

23 ธ.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.กรุงเทพ

14.00

     ม.นอร์ทกรุงเทพ

7.

38

23 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.เกษตรศาสตร์

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

39

23 ธ.ค.57

จุฬาฯ

-

ม.หอการค้าไทย

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

40

23 ธ.ค.57

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.ราชพฤกษ์

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

41

23 ธ.ค.57

ม.ธนบุรี

-

ม.รังสิต

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

42

23 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.มหิดล

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

8.

43

26 ธ.ค.57

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

จุฬาฯ

14.00

     ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

44

26 ธ.ค.57

ม.มหิดล

-

ม.ธรรมศาสตร์

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

45

26 ธ.ค.57

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.ธนบุรี

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

46

26 ธ.ค.57

ม.รังสิต

-

ม.เกษตรศาสตร์

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

47

26 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพ

-

ม.ราชพฤกษ์

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

48

26 ธ.ค.57

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.หอการค้าไทย

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

9.

49

6 ม.ค.58

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.กรุงเทพ

14.00

     ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

50

6 ม.ค.58

จุฬาฯ

-

ม.ธรรมศาสตร์

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

51

6 ม.ค.58

ม.มหิดล

-

ม.เกษตรศาสตร์

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

52

6 ม.ค.58

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.รังสิต

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

53

6 ม.ค.58

ม.กรุงเทพธนบุรี

-

ม.ราชพฤกษ์

14.00

ม.กรุงเทพธนบุรี

 

54

6 ม.ค.58

ม.ธนบุรี

-

ม.หอการค้าไทย

16.00

ม.กรุงเทพธนบุรี


สัปดาห์ที่

คู่ที่

วันที่

คู่แข่งขัน

เวลา

สนาม

 

55

9 ม.ค.58

ม.หอการค้าไทย

-

ม.รังสิต

14.00

ม.กรุงเทพ

10.

56

9 ม.ค.58

ม.กรุงเทพ

-

จุฬาฯ

16.00

ม.กรุงเทพ

 

57

9 ม.ค.58

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.เกษตรศาสตร์

14.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

58

9 ม.ค.58

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

-

ม.มหิดล

16.00

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

59

9 ม.ค.58

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.กรุงเทพธนบุรี

14.00

    ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

60

9 ม.ค.58

ม.ธนบุรี

-

ม.ราชพฤกษ์

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

61

12 ม.ค.58

ม.มหิดล

-

ม.ราชพฤกษ์

14.00

ม.กรุงเทพ

 

62

12 ม.ค.58

ม.กรุงเทพ

-

ม.ธนบุรี

16.00

ม.กรุงเทพ

 

63

12 ม.ค.58

ม.เกษตรศาสตร์

-

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

14.00

จุฬาฯ

 

64

12 ม.ค.58

จุฬาฯ

-

ม.กรุงเทพธนบุรี

16.00

จุฬาฯ

 

65

12 ม.ค.58

ม.ธรรมศาสตร์

-

ม.หอการค้าไทย

14.00

    ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

66

12 ม.ค.58

ม.นอร์ทกรุงเทพ

-

ม.รังสิต

16.00

ม.นอร์ทกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบน๊อคเอ้าท์   

รอบชิงฯ

67

28 ม.ค.58

ทีมชนะเลิศระบบลีก

-

ทีมรองชนะเลิศระบบลีก

16.00

ม.กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.