มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าววันที่: 23 ม.ค. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 

    
 

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้กิจกรรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยมี อ.พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมกับตัวแทน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีก 50 แห่งของประเทศไทย ชั้นนําของประเทศ 50 แห่ง เพื่อร่วมกันสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ป้อนสู่ตลาดครบรอบ 92 ปี โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมงาน ภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.