มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

อบรมธรรมะพัฒนาจิตและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข่าววันที่: 11 ม.ค. 2558   |    หมวดหมู่:

 
 
อบรมธรรมะพัฒนาจิตและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
 
อบรมธรรมะพัฒนาจิตและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตทั้งหมด
 โดย พระมหานิรุต  มนตภาณี และ อ.นพรัตน์ ขำพลับ
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
ณ.ห้องประชุม 1503
จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.