มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนิสิต

ข่าววันที่: 04 ก.พ. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประกาศนิสิต

 
 
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนิสิต
 
 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้วยงานพยาบาลขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2557 รหัส 57
 
 

 
ภาคปกติ  ภาคค่ำ  และภาคเสาร์-อาทิตย์  หลักสูตร 4 ปี  และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน นักศึกษารหัส 57

สถานที่ตรวจ  ห้องเลี้ยงการโรงแรม  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ณ  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 
วันที่ให้บริการ    วันศุกร์ที  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  เวลาที่ให้บริการ  09.00 - 20.00 น.
                          วันเสาร์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  เวลาที่ให้บริการ  09.00 – 20.00 น.
                          วันอาทิตย์ที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  เวลาที่ให้บริการ  09.00 – 13.00 น.

เก็บตก 1 วัน วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  เวลาที่ให้บริการ  12.00 – 16.00 น. 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.