มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

หลักสูตร M.B.A ให้บริการวิชาการ เรื่อง "Proactive Service"

ข่าววันที่: 18 ก.พ. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
หลักสูตร M.B.A ให้บริการวิชาการ เรื่อง
 
 

หลักสูตร M.B.A ให้บริการวิชาการ เรื่อง "Proactive Service"


          หลักสูตร MBA  บริการวิชาการให้แก่  พนักงานฝ่ายขาย
CAT Telecom ในวันที่ 18 ก.พ. 2558 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึก
CAT Telecom โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA  ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ
เป็นวิทยากร  โดยมีผู้บริหาร  และพนักงานเข้าร่วมจำนวนมาก


 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.