มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การบรรยายพิเศษ Omotenashi บริการด้วยหัวใจ สไตล์ญี่ปุ่น

ข่าววันที่: 25 ก.พ. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
การบรรยายพิเศษ Omotenashi บริการด้วยหัวใจ สไตล์ญี่ปุ่น
 
 

          สาขาวิชาการตลาด  จัดการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ Omotenashi  บริการด้วยหัวใจ  สไตล์ญี่ปุ่น  ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  13.00 - 16.00 น.  โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ณชดล  อารีวงศ์  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.