มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

โครงการศึกษาดูงานวิถึชีวิตและวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คณะบัญชี

ข่าววันที่: 27 ก.พ. 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
โครงการศึกษาดูงานวิถึชีวิตและวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คณะบัญชี
 
 

โครงการศึกษาดูงานวิถึชีวิตและวัฒนธรรมไทย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมี คณาจารย์จำนวน 5 ท่าน ผศ.ชุมพล รอดแจ่ม อ.ฉัตรสิรี คงคะสุวรรณ อ.รุ่งระวี มังสิงห์ อ.ทวิชชัย อุรัจฉัท อ.วิซุตา ชูศรีวาส และอ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น พร้อมทั้งนิสิตคณะบัญชีจำนวน 35 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.