มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

ข่าววันที่: 05 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
 
 

          ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 อ.เกียรติพงษ์ พันชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้นำคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี โดยมี ร.ท.กฤษณ์ จินตะเวท นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.30 น.

 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.