มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

งานพัฒนาบุคลากรได้จัดการเรียนภาษาอังกฤษ(Reading)

ข่าววันที่: 12 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
งานพัฒนาบุคลากรได้จัดการเรียนภาษาอังกฤษ(Reading)
 
 

        เปิดสอนภาษาอังกฤษ

            งานพัฒนาบุคลากรได้จัดการเรียนภาษาอังกฤษ(Reading) ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 เริ่มศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558  เวลา 13:00น. - 15:00น. และเรียนทุกวันศุกร์เวลาเดียวกัน ใครสนใจลงชื่อได้ที่ บดินทร์
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.