มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

คณะบริหารธุรกิจ อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต

ข่าววันที่: 12 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
คณะบริหารธุรกิจ อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
 
 

คณะบริหารธุรกิจได้จัด "อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต"  โดยรองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์พนิดา วัชระรังษี
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.