มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการประเมินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

ข่าววันที่: 13 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการประเมินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในเรื่อง การจัดการเรียนรู้และการประเมินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน 34 โรงเรียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 


 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.