มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

MBA เข้าพบ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ข่าววันที่: 21 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
MBA เข้าพบ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
 
 


M.B.A. โดย รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
เข้าพบ คุณไพรัตน์  เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.