มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ตัวแทนนิสิตคณะบัญชีเข้าร่วม

ข่าววันที่: 24 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ตัวแทนนิสิตคณะบัญชีเข้าร่วม
 
 
ตัวแทนนิสิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เข้าร่วม 
"โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพัมนาศักยภาพในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร"

ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2558
ณ อุ่นเรือนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

จัดโดย
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมอีก 5 สถาบัน ประมาณ 50 คน

 
โดยมีตัวแทนนิสิตคณะบัญชีดังนี้
นส.พัชรา เปรมเพชร
นส.ศิริพร ธูปแก้ว นส.สิรินดา ทองศิริ
นส.ศิริมณี พันธ์จันทร์
นส.ฟาริดา ทับฉ่ำ
นส.เบญจวรรณ แจ่มเพ็ญ

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.