มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง Mos Olympic 2015

ข่าววันที่: 25 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง Mos Olympic 2015
 
 

น.ส.กุลณัฐ ปานชาตรี นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองพร้อม Certificate จาก บริษัท Microsoft
ในการแข่งขัน  Mos Olympic 2015  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่ 21-23 มี.ค. 58 โดยทำคะแนนได้ 907 คะแนน จาก 1,000 คะแนน
ในโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 2013 


 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.