มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอัคคีภัยแก่ชุมชน

ข่าววันที่: 25 มี.ค 2558   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอัคคีภัยแก่ชุมชน
 
 

          นิสิตสาขาวิชาการจัดการ รายวิชาสัมมนาการจัดการ (กลุ่มที่ 4) จัดโครงการบริการวิชาการกับชุมชนในหัวข้อ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอัคคีภัยกับชุมชุม" ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน ( ตลาดแก้ว )


 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.