มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การเตรียมการของอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน

ข่าววันที่: 31 ก.ค. 2555   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
การเตรียมการของอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน
 
 
การเตรียมการของอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน
วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕๕
เวลา ๑๐.๓๐น. – ๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  

กำหนดการอบรม
เรื่อง “การเตรียมการของอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน”
วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 วิทยาลัยราชพฤกษ์
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วัน – เวลา ระยะเวลา หัวข้อ วิทยากร
30 กรกฎาคม 2555
10.00 – 10.30 น.
30 นาที ลงทะเบียน  
10.30 – 12.00 น. 1ชั่วโมง 30 นาที บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมการของอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน” ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
อดีตอธิอการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรม
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.